Consiliul local

Comisii de specialitate

COMISII DE SPECIALITATE
(MANDAT 2020-2024)

1.COMISIA DE BUGET-FINANŢE, SERVICII PUBLICE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT - NR.I (aprobată prin HCL nr.271/2020, modificată prin HCL nr.61/2022, HCL nr.112/2022 și HCL nr.242/2022)
-Popescu Rafael, președinte - PNL
-Balosin Maria-Elena - PNL
-Petric Tatiana-Mariana - PNL
-Cutean Maria-Mirela - PSD
-Buda Adrian-Alexandru - PLUS

2.COMISIA PENTRU INDUSTRIE, AGRICULTURĂ, COMERŢ, PRESTĂRI SERVICII ŞI TURISM - Nr.II (aprobată prin HCL nr.271/2020 și HCL nr.242/2022)
-Urițescu Cristian-Vasile, președinte - PNL
-Sărmășan Andrei-Călin - PSD
-Rus Mihai - USR

3.COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ – Nr.III (aprobată prin HCL nr.271/2020, modificată prin HCL nr.167/2021, HCL nr.82/2022 și HCL nr.242/2022)
-Furdui Călin-Răzvan, președinte - PNL
-Bâldea Nicolae-Adrian - PSD
-Rădițoiu Flaviu-Lucian - USR

4.COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, SPORT, CULTE, PROTECŢIA SOCIALĂ, TINERET, PROTECȚIE COPII ȘI FAMILIE – NR.IV (aprobată prin HCL nr.271/2020, modificată prin HCL nr.78/2022 și HCL nr.82/2022)
   -Florea Rodica-Cristina, președinte- PNL
-Pereanu Mariana-Maria - PNL
-Mărginean-Bota Claudiu - PNL
-Isarie Julieta-Maria - PSD
-Cetean Ioan-Emil - USR

5.COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE – NR.V (aprobată prin HCL nr.271/2020)
-Ferchian Ioan-Mircea, președinte - PNL
-Roșian Flavius - PNL
-Bota Mihaela-Elena - PSD