Orașul Cugir

Cetățeni de onoare

SĂ NE CUNOAȘTEM CETĂȚENII DE ONOARE 

Printre atribuțiile conferite consiliului local de către Legea administrației publice locale nr.215/2001, este și cea prevăzută la alin. (8) al art. 36 conform căreia, acesta poate conferi, persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, titlul de cetățean de onoare al localității, în baza unui regulament propriu. 
"Cetățean de Onoare" este un titlu onorific acordat de autoritățile locale unei persoane a cărei activitate sau existență este legată în mod deosebit de viața localității sau pentru talentul și serviciile deosebite aduse de aceasta localității. De obicei, titlul se acordă unor personalități din domeniul culturii, artei, științei, învățământului sau sănătății, dar și unor sportivi și oameni de afaceri. 

I.Titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORASULUI CUGIR” reprezintă, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.77/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de cetatean de onoare, cea mai înaltă distincţie civică acordată de Consiliul Local al Orasului Cugir unor cetăţeni români sau străini. 
Prin acordarea acestei distinctii dorim să ne manifestăm recunoștința si aprecierea față de meritele unor persoane fizice sau juridice, personalități ale vieții publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive care prin activitatea lor, au avut o contributie importantă la dezvoltarea și cresterea prestigiului orasului Cugir, deoarece așa cum spunea Molier: "Toți oamenii se aseamănă prin cuvinte. Numai faptele îi deosebesc.", iar faptele acestor personalități trebuie recunoscute. 
Acordarea Titlului de cetățean de onoare este cel mai potrivit mod de a ne exprima preţuirea pentru modele de viaţă exemplare, dar şi de a ne demonstra capacitatea noastră ca for cetăţenesc de a aprecia şi răsplăti meritul. 
Acordarea Titlului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, sau aparteneță politică. 2 

A fost un privilegiu pentru autoritatile publice locale să propună și să acorde Titlul de cetățean de onoare a orașului Cugir, pentru a omagia munca, dăruirea și rezultatele de exceptie a următoarelor personalități: 
profesor Cocian Victor, acordat post mortem prin HCL nr.49/1993 
- medic Dobocan Ioan senior, acordat post mortem prin HCL nr.49/1993 
- profesor universitar doctor Crisan Ioan-Horatiu (Cluj Napoca), prin HCL nr.49/1993 
- profesor medic Jean Ginestie (Montpellier, Franța), prin HCL nr.49/1993 
- profesor universitar doctor docent Lazarescu D.Ioan (Sibiu), prin HCL nr.49/1993 
- academician profesor David Prodan, acordat post mortem prin HCL nr.4/1995 
- general de armată Decebal S.Ilina, Ministru Secretar de Stat în Ministerul Industriei și Resurselor (București), prin HCL nr.163/2002 
- inginer economist Stauch Volker, vicepresedinte al Concernului Daimler-Chrysler AG (Stuttgart - Weil in Dorf, Germania), prin HCL nr.13/2003 
- inginer Roșca Nicodim, fost director general al UM Cugir, prin HCL nr.20/2003 
- doctor inginer Mihai Sudrijan, prin HCL nr.20/2004 
- dl.Sterca Nicolae, acordat post mortem prin HCL nr.151/2004 
- doctor Michele Vidal-Ginestie (Montpellier, Franța), prin HCL nr.31/2008 
- dl.Erich Baumgartner (Wasserburg, Germania), prin HCL nr.32/2008 
- dl.Valentin Uritescu, actor la Teatrul National "I.L.Caragiale" Bucuresti, prin HCL nr.139/2009 
- preot Ioan Sabau, ctitorul Bisericii Ortodoxe "Sfântul Ierarh Nicolae" Vinerea, acordat post mortem prin HCL nr.121/2010 
- dl.Henegar Nicolae, prin HCL nr.122/2010 

II.Pe lângă distincția ”Titlul de cetatean de onoare”, prin Hotărârea Consiliului Local Cugir nr.92/2009 s-a instituit și distinctia "MEDALIA DE ONOARE A ORAȘULUI CUGIR" care se confera personalităților din Orașul Cugir ce s-au făcut remarcate pe plan național sau internațional în domeniile învățământ, cultură, sănătate, artă, diplomație, cercetare științifică, afaceri și altele. 
În temeiul acestui act administrativ a fost acordată distinctia Medalia de onoare a orasului Cugir, după cum urmează: 
- veteraniilor de razboi: Barboi Grigore, Bâldea Ioan, Benea Neculae, Botojel Nicolae, Buda Ioan, Chineja Victor, Cristea Gherasim, Dăuceanu Cristache, Dragosin Iosif, Drăgan Octavian, Duvlea Neculae, Gâldea Trifan, Onețiu Ioan, Pamfil Aurel, Ștefan Ioan, Ștefanescu Gheorghe, Ștefanuț Ilie, Țigău Petru, Cunțan Nicolae, Bibotean Gheorghe, Baciu Vasile, Bura Neculae, Crăciun Ștefan, Doboș Ioan, Filimon Sabin, Hondola Liviu, Pârvan Neculae, Radu Alexandru, Simedru Coriolan, Turlea Nicolae, Șandru Sabin, Oltean Vasile, Toderesc Ioan, Grozăvescu Vasile, Mugescu Petru, Iancu Ioan, prin HCL nr.140/2009 
- sportivul Borza Bogdan, pentru rezultatele obtinute la competiții de tenis interne si internationale, prin HCL nr.141/2011 
- dl.Baba Nicolae, pentru activitatea desfăşurată în domeniul educaţiei ecologice şi turismului la nivelul oraşului Cugir, respectiv pentru implicarea și participarea la activitățile de interes public organizate la nivel local, prin HCL nr.53/2015 
- dl.Voicu Aurel, pentru activitatea desfăşurată în cadrul Asociației PRO-Cugir, contribuția deosebită la înființarea Expoziției Muzeale Cugir, respectiv pentru implicarea și participarea la activitățile de interes public organizate la nivel local, prin HCL nr.101/2015 
- dl.Blaga Vistian, pentru activitatea desfăşurată în cadrul ONG-ului C.A.R.P Cugir, contribuția deosebită la organizarea Expoziției Muzeale Cugir, respectiv pentru implicarea și participarea la activitățile de interes public organizate la nivel local, prin HCL nr.115/2015 
- Prof.Univ.Dr.Ing. GYENGE CSABA, pentru activitatea tehnico-științifică deosebită desfășurată în colaborare cu specialiștii cugireni și pentru promovarea, prin această activitate, a prestigiului orașului Cugir, prin HCL nr.179/2015 

Cu ocazia acordarii acestor distinctii, toate personalitatile enumerate mai sus au declarat că s-au simtit deosebit de onorate
pentru acest titlu deoarece este atât de inedit, atât de interesant să te vezi în oglinda ochilor unor oameni, pe care tu îi consideri modele, îi consideri reprezentativi, să ai bucuria că în ochii lor tu însăţi reprezinţi ceva. Acceptând distincția Titlul sau Medalia de onoare fiecare a înţeles că va trebui să slujească mult mai mult şi mult mai bine comunitatea cugireana distincția reprezentând nu numai o recunoaștere, dar și o motivație și o responsabilizare pentru a continua activitatea în sprijinul comunității locale. 
Maya Angelou spunea "Am învățat că oamenii vor uita ce le-ai spus, vor uita ce le-ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă." 
Prin acordarea distincțiilor enumerate mai sus sperăm că am reușit să transmitem acestor personalități faptul că i-am remarcat, că apreciem munca desfășurată de aceștia și că sunt importanți și reprezintă modele pentru comunitate. Vă mulțumim ! 
Încheiem cu îndemnul adresat de Albert Schweitzer "Fă ceva minunat! Oamenii ar putea imita gestul tău."