Orașul Cugir

Poiana cu Goruni

Poiana cu Goruni

Pădurea seculară cu goruni de la Vinerea este singura de acest tip din zonă; rezervația naturală de aici este una deosebită, de tip Braite, ea adăpostind o faună și o floră specifică, fiind totodată un areal preferat al celui mai mare coleopter din România, rădașca, insectă protejată de
lege.

UNDE SE AFLĂ