Informații publice

Pensionare anticipata cu doi ani inainte de implinirea varstei standard

03.05.2023
      Casa Judeteana de Pensii Alba ·vine in sprijinul persoanelor interesate de obtinerea unei pensii anticipate partiale cu eel mult 2 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5 la lege in conditiile prevazute la art. 65, alin. S din Legea 263/2010 cu modificarile si completarile ulteriosre, cu urmatoarele informatii.
     Persoanele care pot beneficia de aceste prevederi legislative, sunt cele care au locuit eel pulin 30 de ani in zonele afectate de poluare remanenta in localitatile Abrod, Avram fancu, Bain de Aries, Lupsa, Ocolis, Rosia Montana si Zlatna pe o raza de 8 km injurul localitatii in care se afla situl cootaminat;
     Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 65, alin. 5 dfo Lg 263/2010 modificat prin Lg. 20112020, referitor la perioada de locuire in zonel afectate de poluare remanenta, se va face prin adcverinta.- tip eliberata de serviciul public comunitatr de evidenta a persoanelor competent, potriviL modelului prevazut in anexa nr. 5 din HG 257/201 J ;
      Cererea pentru obtinerea adeverintei prevazute la alin. 5 .se depune la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, in functie de domiciliuJ actual al solicitantului. Cererea va cuprinde obligatoriu informatii referitoare la data si locul nasterii, prenumele parintilor, CNP, domiciliul actuaVdomiciliile anterioare, precum si motivul solicitarii;
      Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor are obligatia sa elibereze adeverinta in termen de 20 de zile de la data inregistrarii cererii;
     Dupa primirea adeverintei, daca sunt respectate prevederile art. 65, alin. 5 din Lg 263/2010, se va pregati dosarul pentru obtinerea pensiei anticipate partiale( cerere pentru obtinerea pensiei anticipate partiale, pe care se va face mentiunea: "conform art. 65, alin. S din Lg. 263/2010", cerere stagiu de cotizare, carnet de munca in copie si original, copie de buletin,copie certificat nastere, copie certificat de casatorie, adeverinte eliberate de angajator sau detinatori de arhive in original si adeverinta primita de la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor);
     Dosarul se poate depune la sediul institutiei cu respectarea programului de lucru cu publicul sau se poate transmite prin posta cu confirmare de primire
FOARTE IMPORTANT
Cine nu poate beneficia de recalcolare conform art. 65, aJin. S din Lg. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare:
l. Persoanele care beneficiaza de pensie anticipata partiala stabilita confonn art.65, alin. 1 din Lg 263/2010, nu pot beneficia de recalculare conform art. 65, alin. 5 din Lg. 26312010 in vederea
anularii diminuarii .
Conform art. 53, alin. 3 din HG 257/2011, diminuarea stabilita in cazul pensiei anticipate partiale se mentine pana la data indeplinirii conditiilor privind  varsta standard de   pensiouare sau varsta
standard redusa, potrivit prevederilor legale.
Persoanele care beneticiaza de pensie anticipata partials stabilita conform art.65, alio. I dio Lg 263/2010, nu pot beneficia de trecere la limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare conform art 65, alin. 5 din Lg. 263/2010, intrucat excede prevederilor Jegale.
Anexam prezentei si lista cu unitatile administrativ teritoriale si localitatile cuprinse in zona de 8 km in jurul UAT - urilor Avram lancu, Arieseni, Abrud, Bistra,Bucium, Baia de Aries, Cugir, Cimpeni, Ciuruleasa, Cetatea de Balta, Farau, Garda de Sus, Intregalde, Lupsa, Mogos, Ocolis, Ponor, Posaga, Poiana Vadului, Rosia Montana, Ramet, Slaciua, Scarisoara, Sohodol, Sugag, Sibot, Vadu Motilor, Vidra, Zlatna, pusa la dispozitie prin Casa Nationale de Pensii Publice de catre ANCPI.