Informații publice

Obligațiile cetățenilor cu privire la fondurile cinegetice 2023: (pentru cererile de despăgubire)

08.09.2023
 - Să fie declarate la registrul agricol;
- Să facă sesizare la primărie, înainte de constituirea comisiei pentru despăgubire;
- Conform Anexei nr. 4 din HG 3/2023, privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic: