Informații publice

Anunt privind termenul de depunere a cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate a terenurilor din zonele necooperativizate, conform Legii nr.123/2023

10.11.2023
ANUNȚ IMPORTANT
 
 
        Primarul orașului Cugir
        Aduce la cunoștință cetățenilor orașului Cugir următoarele:
 
        La data de 19 mai 2023 a intrat în vigoare Legea nr.123/2023 care a adus modificări Legii nr. 18/1991, republicată, în temeiul căreia se pot emite titluri de proprietate pentru terenurile din zonele necooperativizate, așa cum este o parte din orașul nostru (satele aparținătoare din zona de munte),  cu îndeplinirea următoarelor condiții:
 
        a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
        b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.
 
        Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei orașului Cugir, parter – camera 10, persoane de contact fiind desemnați:
        -doamna Emilia CETINĂ, inspector Compartiment Cadastru și
        -domnul Bogdan HANEȘ inspector Compartiment Cadastru
        sau telefonic la nr. 0258/751001 int.110
 
        ATENȚIE !
        Termenul până la care se pot depune cererile expiră în data de 18 noiembrie 2023.