Informații publice

În atenția persoanelor fizice și juridice proprietari de terenuri și animale

16.01.2024
CONFORM ART.14 DIN OG NR. 28/2008 PRIVIND REGISTRUL AGRICOL , PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE SUNT OBLIGATE SĂ DECLARE ÎN TERMENELE PREVĂZUTE DE LEGE, ÎN FIECARE AN, DATELE CORECTE ȘI COMPLETE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII/ ACTUALIZĂRII ACESTORA ÎN REGISTRUL AGRICOL.

PRIN URMARE VĂ INVITĂM LA SEDIUL PRIMĂRIEI, ETAJ 1, CAMERA 16, DE LUNI PÂNĂ JOI ÎNTRE ORELE 8-11 și 14-16