Informații publice

Plan actiune DAS 2024

15.01.2024
DRAFT
Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate  si finantate din bugetul Consiliului Local Cugir
 pentru anul 2024
 
            Având în vedere:
Strategia integrată de dezvoltare urbană a orașului Cugir pentru perioada 2021-2030 având următoarele obiective strategice/sectoriale și direcții de acțiune  în domeniul asistenţei sociale:
04. Cugir – oraș inclusiv cu oportunități pentru toti - Până în 2030, mai puțin de 3% din populația Cugirului ar trăi în sărăcie;
OS 4.1. Disparitățile centru-periferie sunt reduse prin lucrări de revitalizare a cartierelor rezidențiale
Obiectivul strategic 4 - OS 4.3. (obiectiv sectorial) Calitatea serviciilor medicale este sustinuta de un nivel ridicat de competență profesională si de o infrastructura moderna;
DA 4.3.3 Dezvoltarea infrastructurii sociale
Procese verbale încheiate  în urma consultării în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
Acordul de parteneriat încheiat cu Primăria Vinţu de Jos (nr. DAS Cugir 6950/13.11.2017), aprobat prin HCL 187/2017, privind furnizarea serviciilor specializate victimelor violenţei în familie de către DAS Cugir beneficiarelor de pe raza UAT Vinţu de Jos
Acordul de parteneriat încheiat cu UAT AIUD (nr. DAS Cugir 1647/12.03.2019), aprobat prin HCL 31/2019, privind furnizarea serviciilor specializate victimelor violenţei în familie de către DAS Cugir beneficiarelor de pe raza UAT Aiud
Acordul de parteneriat încheiat cu UAT LOPADEA NOUĂ (nr. DAS Cugir 2697/15.04.2019), aprobat prin HCL 74/2019, privind furnizarea serviciilor aspecializate victimelor violenţei în familie de către DAS Cugir beneficiarelor de pe raza UAT Lopadea Nouă
Acordul de parteneriat încheiat cu UAT VALEA LUNGĂ (nr. DAS Cugir 1649/09.03.2020), aprobat prin HCL 56/2020, privind furnizarea serviciilor aspecializate victimelor violenţei în familie de către DAS Cugir beneficiarelor de pe raza UAT VALEA LUNGĂ
Acordul de parteneriat încheiat cu UAT BLAJ (nr. DAS Cugir 6876/03.10.2022), aprobat prin HCL 205/2022, privind furnizarea serviciilor aspecializate victimelor violenţei în familie de către DAS Cugir beneficiarelor de pe raza UAT BLAJ
Programe de acțiune comunitară destinate prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială