Informații publice

Anunţ dezbatere buget 2023

16.01.2023
Primăria oraşului Cugir aduce la cunoştinţa publicului faptul că în data de 30.01.2023 la ora 15.00 organizează în Sala de sedinţe a Consiliului Local o dezbatere publică pe tema proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orasului Cugir pentru anul 2023.