Informații publice

Anunț referitor la îngrijitorul informal al persoanei vârstnice

17.01.2023
Serviciul Public de Asistență Socială Cugir vă informează că în conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îngrijitorul informal al persoanei vârstnice poate beneficia de program lunar de lucru redus, de o jumătate de normă, cu asigurarea plății, din bugetul local, în baza unui contract încheiat cu serviciul public de asistență socială, a unei indemnizații echivalente cu jumătate din salariul de baza brut al îngrijitorului la domiciliu stabilit potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru gradația 0.
Potrivit Legii asistenței sociale 292/2011 cu modificările și completările ulterioare art. 6 litera ș), îngrijitorul informal este ”persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau orice altă persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice de către persoana care și-a pierdut autonomia funcţională”.
În vederea realizării unei estimări a sumelor necesare, care să fie prevăzute din bugetul local cu această destinație, SPAS Cugir solicită persoanelor interesate să se adreseze instituției cu o cerere completată în aceste sens, după modelul cererii anexate. Această solicitare poate fi transmisă pe adresa de mail spas_cugir@yahoo.com, depusă la sediul SPAS din str. 21 Decembrie 1989, nr. 3 sau la sediul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale din str. 21 Decembrie 1989, nr. 47 A (intrarea din str. Nicolae Grigorescu), pana la data de 31.01.2023.
Informații suplimentare se pot obține la nr de telefon: 0258/750764, 0258/750738