Informații publice

Acte necesare pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu

Serviciile de îngrijire la domiciliu se acordă în baza unei cereri însoţită de următoarele documente: 
  -copii ale actelor de stare civilă – BI/CI, certificat de naştere, certificat de căsătorie;
- copii ale documentelor medicale care să dovedească starea de sănătate a persoanei: certificat de încadrare în grad de handicap, certificat de pierdere a capacităţii de muncă, ultima ieşire din spital;
- recomandare medicală pentru acordarea de servicii  medicale  de îngrijire la domiciliu;
- documente doveditoare ale veniturilor pentru toţi membrii familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte persoana vârstnică/cu disabilităţi.