Informații publice

Acte necesare pentru acordarea serviciilor tip centru de zi

Serviciile centrului de zi se acordă în baza unei cereri însoţită de copia actului de identitate şi a cuponului de pensie.
Pe baza îndeplinirii criteriilor de admitere şi în limita locurilor disponibile se va stabili de către echipa multidisciplinară, aprobarea sau respingerea cererii de înscriere. Serviciile se acordă în baza unui plan individual de intervenţie şi a unui contract pentru acordarea de servicii sociale, aspecte detaliate în procedura de lucru a Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Cugir.