Informații publice

Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei

 • ACTELE DE IDENTITATE ALE VIITORILOR SOŢI (CEL PUŢIN UNUL DINTRE EI SĂ FIE CU DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA ÎN CUGIR) – ÎN ORIGINAL ŞI COPIE XEROX;
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE VIITORILOR SOŢI – ÎN ORIGINAL ŞI COPIE XEROX;
 • CERTIFICATELE PRENUPŢIALE ELIBERATE DE MEDICUL DE FAMILIE, CARE SĂ CUPRINDĂ MENŢIUNEA EXPRESĂ “SE POATE CĂSĂTORI”, VALABILE 14 ZILE (DE LA DATA ELIBERĂRII PÎNA LA DATA OFICIERII CĂSĂTORIEI);
 • DATE DESPRE DOI MARTORI (NUME, PRENUME, DOMICILIUL, B.I./C.I. SERIA ŞI NR.)
 • TAXA DE OFICIERE = 10 RONI, CARE SE ACHITĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI, LA BIROUL DE STARE CIVILĂ SE PREZINTĂ DOAR CHITANŢA;
 • DUPĂ CAZ : SENTINŢĂ DE DIVORŢ DEFINITIVĂ, IREVOCABILĂ ŞI EXECUTORIE, CERTIFICAT DE DECES AL FOSTULUI SOŢ – ÎN COPIE XEROX ;
PENTRU UN CETĂŢEAN STRĂIN :
 • PENTRU CETĂŢENII UE SAU SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN, DOCUMENTUL DE IDENTITATE SAU PAŞAPORTUL EMISE DE STATUL APARŢINĂTOR ;
 • DOCUMENTUL ELIBERAT ORI AUTENTIFICAT DE MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE ACREDITATE ÎN ROMÂNIA DIN CARE SĂ REZULTE CĂ CETĂŢEANUL STRĂIN INDEPLINEŞTE CONDIŢIILE DE FOND CERUTE DE LEGEA SA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA ;
 • DOCUMENTE ELIBERATE DE AUTORIĂŢILE COMPETENTE ALE STATULUI DE CETĂŢENIE DATATE RECENT – MAXIMUM 3 LUNI DE LA EMITERE ;
 • DECLARAŢII NOTARIALE ALE AMBILOR SOŢI DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE NECESARE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA ;
 • DUPA CAZ, ŞI ALTE DOCUMENTE SOLICITATE DE OFIŢERUL DE STARE CIVILĂ.