Informații publice

Acte necesare pentru înregistrarea decesului

  • CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI, ELIBERAT DE MEDICUL DE FAMILIE SAU SPITALUL ORĂŞENESC CUGIR;
  • BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A PERSOANEI DECEDATE;
  • CERTIFICATUL DE NAŞTERE ŞI CĂSĂTORIE AL PERSOANEI DECEDATE – ORIGINAL ŞI COPIE XEROX;
  • LIVRETUL MILITAR AL PERSOANEI DECEDATE (DACĂ ARE VÂRSTA PÂNĂ LA 60 DE ANI- INCLUSIV);
  • PAŞAPORTUL PERSOANEI DECEDATE (DACĂ ESTE CAZUL);
  • PERMISUL DE CONDUCERE AL PERSOANEI DECEDATE (DACĂ ESTE CAZUL);
  • BULETINUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI CARE DECLARĂ DECESUL – ORIGINAL ŞI COPIE XEROX;-
ÎN CAZUL ÎN CARE PERSOANA DECLARANTĂ NU POATE PREZENTA CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ ŞI/SAU ACTUL DE IDENTITATE ALE DECEDATULUI, SE VA DECLARA ÎN SCRIS MOTIVUL NEPREZENTĂRII ACESTORA, PRECUM ŞI DATELE DE STARE CIVILĂ ALE DECEDATULUI.