Informații publice

Acte necesare pentru înregistrarea actelor încheiate în străinătate

  • CERERE DE TRANSCRIERE – COMPLETATĂ ÎN FAŢA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ;
  • CERTIFICATUL DE STARE CIVILĂ ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE, CU APOSTILĂ – ÎN ORIGINAL;
  • CERTIFICATUL DE STARE CIVILĂ ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE – ÎN COPIE XEROX, LEGALIZATĂ LA UN NOTAR ÎN ROMÂNIA, SAU LA OFICIUL CONSULAR ROMÂN DIN STRĂINĂTATE;
  • CERTIFICATUL DE STARE CIVILĂ ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE – TRADUS ŞI AUTENTIFICAT LA UN NOTAR DIN ROMÂNIA SAU LA OFICIUL CONSULAR AL ROMÂNIEI DIN ŢARA RESPECTIVĂ;
  • ÎN CAZUL TRANSCRIERII CERTIFICATULUI DE NAŞTERE – DECLARAŢIE PĂRINTELUI CARE SOLICITĂ TRANSCRIEREA DIN CARE SĂ REZULTE DOMICILIUL MINORULUI ;
  • ÎN CAZUL TRANSCRIERII CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE, DECLARAŢII NOTARILE DIN PARTEA AMBILOR SOŢI DIN CARE SĂ REZULTE NUMELE PURTAT DUPĂ CĂSĂTORIE ;
  • ALTE ACTE DOVEDITOARE PENTRU COMPLETAREA UNOR RUBRICI.