Informații publice

Actele necesare pentru înregistrarea naşterii

  • CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAŞTERII, ELIBERAT DE UNITATEA SANITARĂ;
  • ACTUL DE IDENTITATE AL MAMEI ŞI/SAU AL DECLARANTULUI, DACĂ NAŞTEREA NU ESTE DECLARATĂ DE MAMĂ – ORIGINAL ŞI COPIE XEROX;
  • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR COPILULUI ORIGINAL ŞI COPIE XEROX;
  • LIVRETUL DE FAMILIE (DACĂ ESTE CAZUL);
  • TERMENUL LEGAL DE ÎNREGISTRARE ESTE DE 15 ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA NAŞTERII COPILULUI.