Informații publice

Eliberarea certificatelor de stare civilă

CERTIFICATUL DE NAŞTERE TITULARULUI ACTULUI SAU PERSOANEI ÎMPUTERNICITE CU PROCURĂ SPECIALĂ, PENTRU PERSOANELELE DE PESTE 18 ANI, POSESOARE DE ACTE DE IDENTITATE;
PENTRU MINORII CARE NU AU ACTE DE IDENTITATE, PRECUM ŞI PENTRU CEI PUŞI SUB INTERDICŢIE, CERTIFICATUL DE NAŞTERE SE ELIBEREAZĂ PĂRINTELUI SAU REPREZENTANTULUI LEGAL.

CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE SE ELIBEREAZĂ UNUIA DINTRE SOŢI, SAU LA CERERE, AMBILOR SOŢI; PENTRU SOŢUL SUPRAVIEŢUITOR SAU ÎN CAZ DE DIVORŢ, PENTRU MOTIVE ÎNTEMEIATE, SE POT ELIBERA CERTIFICATE DE CĂSĂTORIE CU MENŢIUNILE CORESPUNZĂTOARE;

CERTIFICATUL DE DECES SE ELIBEREAZĂ MEMBRILOR FAMILIEI, SAU ALTOR PERSOANE ÎNDREPTĂŢITE.