Primăria

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 se publică următorul

ANUNŢ

PRIVIND PERSOANELE RESPONSABILE CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL desemnate prin Dispoziţia nr. 381/24.05.2018
  • la nivelul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Cugir şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică: Inspector jr. Arion Adina - tel. fix 0258/751001 int.143, tel. 0731001247, e-mail: arion.responsabil_date@yahoo.com;
  • la nivelul Serviciului Poliţia locală a oraşului Cugir - structură cu personalitate juridică:  Braun Paul, poliţist local - tel.0737508932;
  • Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir - structură cu personalitate juridică: ec. Prodan Sergiu, administrator - tel.0799113323;
  • la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Socială a oraşului Cugir - structură cu personalitate juridică: Inspector Frăţilă Adrian – tel. 0258/750764 int.106.